Privacy- en cookieverklaring

Als u gebruik maakt van de website van Stichting FSC Garantiefonds dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op de harde schijf van uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat. Ons privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Hieronder kunt u lezen welke gegevens Stichting FSC Garantiefonds kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Deze verklaring gaat over onze hele website.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij gebruiken om u van dienst te kunnen zijn, zijn uw volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Stichting FSC Garantiefonds verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– het opnemen van contact met u naar aanleiding van uw vraag of schadeclaim.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. 

De website van Stichting FSC Garantiefonds maakt alleen gebruik van functionele cookies. Deze zijn nodig om de website beter laten functioneren en gebruikersvriendelijker voor de bezoeker te maken.

U heeft de vrije keus om geen toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies. Dit kunt u in uw internetbrowser instellen. Het verschilt per browser hoe u deze cookies kunt blokkeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies wordt meestal in de help-functie van uw browser uitgelegd. Als u ervoor kiest om deze cookies te blokkeren, is het mogelijk dat de functionaliteit van de website terugvalt. Meer informatie over het verwijderen van cookies kunt u ook vinden met behulp van de help-functie van uw browser.
De verkregen gegevens zijn niet te herleiden tot specifieke personen. Noch worden deze gegevens gecombineerd met andere databronnen.

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies
De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

Andere websites
Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Stichting FSC Garantiefonds is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Bewaartermijn
Stichting FSC Garantiefonds bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn. 

Uw privacyrechten 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@fsc-garantiefonds.

Wijzigingen Privacyverklaring
Stichting FSC Garantiefonds kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Stichting FSC Garantiefonds
Emmakade 8
8531 DT Lemmer

Laatste wijziging: 30.06.2019